Odkiaľ vyrazíteZadajte miesto

Dokument

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje

 • Zásady zpracování osobních údajů platné od 23.10.2023
  1. 1. ČO TU NÁJDETE A KTO JE ZODPOVEDNÝ ZA SPRACÚVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?
  2. Tu sa dočítate o spracúvaní vašich osobných údajov v súvislosti s vašou návštevou webových stránok https://www.campiri.cz/ a https://www.campiri.com (ďalej tiež „Web “), používaním aplikácie prístupnej registrovaným používateľom Webu na základe registrácie užívateľského účtu (ďalej len „Aplikácia“) a objednávkou sprostredkovania prenájmu karavanov a obytných vozidiel.

   Za spracúvanie vašich osobných údajov sme zodpovední my, Campiri s.r.o. , IČO: 09283447, so sídlom Rozkošného 762/5, Smíchov, 150 00 Praha 5 (ďalej tiež „ Campiri “ ) ako prevádzkovateľ vašich osobných údajov.

   Autopožičovne, ktoré vám prenajímajú vozidlá, sú samostatní prevádzkovatelia osobných údajov a my nezodpovedáme za to, ako zaobchádzajú s vašimi osobnými údajmi. To platí aj v prípade, že vám sprostredkovávame napr. poistenie či iné finančné služby.

   V tomto dokumente sa konkrétne dozviete, aké kategórie osobných údajov o vás spracúvame, na aké účely, v akom rozsahu, čo nás na to oprávňuje, a ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať. Ďalej sa tu dozviete, komu môžeme sprístupniť vaše osobné údaje, aké vám vo vzťahu k spracúvaniu vašich osobných údajov patria práva a ako ich môžete uplatniť.

  3. 2. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS MÔŽEME SPRACÚVAŤ?
   1. Môžeme o vás spracúvať rôzne kategórie osobných údajov na rôzne účely.

    Ide konkrétne o tieto kategórie:

   2. adresné údaje (napr. adresa trvalého bydliska, doručovacia adresa, fakturačná adresa);
   3. kontaktné údaje (napr. e-mailová adresa, telefónne číslo);
   4. identifikačné údaje (napr. meno, priezvisko, IČO, dátum narodenia, informácie o vodičskom oprávnení, číslo vodičského preukazu, pohlavie);
   5. identifikačné údaje vášho zariadenia (IP/Mac adresa);
   6. informácie o zmluve a jej plnení (napr. dátum uzatvorenia zmluvy, identifikácia autopožičovne, vozidla, obdobie prenájmu, doplnkové služby, výška rezervačnej zálohy, zrušenie rezervácie);
   7. informácie o spokojnosti so službami (napr. hodnotenie služby);
   8. informácie o vozidle (napr. typ vozidla, požadované obdobie prenájmu);
   9. obsah komunikácie (napr. obsah otázky, e-mailová komunikácia);
   10. prihlasovacie údaje (napr. užívateľské meno, heslo);
   11. údaje o miere a spôsobe využívania služieb (napr. história objednávok);
   12. údaje o vašom správaní na webe (pomocou cookies či iných trackerov);
   13. údaje nevyhnutné na realizáciu platobného styku a zaúčtovanie platieb (napr. číslo účtu, kód banky, IBAN, SWIFT, číslo platobnej karty).
  4. 3. AKO VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?
  5. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať v rôznom rozsahu a na rôzne účely. Nižšie sa dozviete, o aké účely ide. Hlavným cieľom spracovania vašich údajov je ponúkať vám vhodné ponuky a zjednodušiť vám proces dopytu a rezervácie tým, že nebudete musieť svoje údaje vyplňovať opakovane.

  6. A.NÁVŠTEVA WEBOVEJ STRÁNKY
  7. Pri návšteve našej webovej stránky o vás automaticky spracúvame osobné údaje v rozsahu, za účelom, po dobu a na základe oprávnení uvedených tu:

   NA ČO VAŠE ÚDAJE POTREBUJEMEAKÉ ÚDAJE SPRACÚVAMEČO NÁS NA SPRACOVANIE OPRAVŇUJEAKO DLHO MÔŽU BYŤ VAŠE ÚDAJE UCHOVÁVANÉ
   Správne fungovanie webu Identifikačné údaje vášho zariadenia Údaje o vašom správaní na webeOprávnený záujem na prispôsobení Webu vašim potrebám a meraní efektívnosti WebuPodľa typu trackera
   Zobrazenie cielenej reklamy na iných weboch a odovzdanie reklamným prevádzkovateľomIdentifikačné údaje vášho zariadenia Údaje o vašom správaní na webeSúhlas so spracovaním osobných údajovPodľa typu trackeru, max. do odvolania súhlasu

   Pokiaľ vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu, môžete proti spracovaniu vzniesť námietku. Ak bude oprávnená, so spracúvaním ďalej prestaneme.

   Pokiaľ vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, môžete ho kedykoľvek odvolať.

   Technické nastavenie použitia cookies môžete jednoducho zmeniť priamo vo svojom prehliadači.

  8. B.REGISTRÁCIA A SPRÁVA UŽÍVATEĽSKÉHO ÚČTU
  9. Pre zadanie vášho dopytu na obytné vozidlo či karavan prostredníctvom Aplikácie je nutné sa zaregistrovať na Webe za účelom vytvorenia užívateľského účtu v Aplikácii. V takom prípade spracúvame osobné údaje v rozsahu, za účelom, po dobu a na základe oprávnenia uvedených tu:

   NA ČO VAŠE ÚDAJE POTREBUJEMEAKÉ ÚDAJE SPRACÚVAMEČO NÁS NA SPRACOVANIE OPRAVŇUJEAKO DLHO MÔŽU BYŤ VAŠE ÚDAJE UCHOVÁVANÉ
   Na registráciu a správu užívateľského účtu, vrátane súvisiacej komunikácieIdentifikačné údaje Adresné údaje Kontaktné údajeNevyhnutnosť na splnenie zmluvyDo 1 mesiaca po zrušení užívateľského účtu
   Na oslovenie zákazníka s ponukami produktov a služieb Campiri, vrátane ponúk na mieruIdentifikačné údaje Kontaktné údaje Informácie o miere a spôsobe využívania služiebSúhlas so zasielaním obchodných oznámení a spracovaním osobných údajovDo okamihu, keď nám oznámite, že si neželáte ponuky dostávať
   Na oslovenie zákazníka s ponukami produktov a služieb tretích osôb (napr. poisťovní), vrátane ponúk na mieruIdentifikačné údaje Kontaktné údaje Informácie o miere a spôsobe využívania služiebSúhlas so zasielaním obchodných oznámení a spracovaním osobných údajovDo okamihu, keď nám oznámite, že si neželáte ponuky dostávať
   Na tvorbu analýz o využití Aplikácie s cieľom zlepšovania služiebIdentifikačné údaje Informácie o miere a spôsobe využívania služiebOprávnený záujem na zlepšovaní služiebDo 3 rokov od zrušenia užívateľského účtu
   Na zjednodušenie uzavretia zmluvy doplnením údajov do užívateľského účtuIdentifikačné údaje Adresné údaje Kontaktné údaje Informácie o zmluve a jej plnení Údaje nevyhnutné na realizáciu platobného styku a zaúčtovanie platiebOpatrenia potrebné na uzatvorenie zmluvy na vašu žiadosťDo 1 mesiaca po zrušení užívateľského účtu, ak ich nepotrebujeme na plnenie rezervačnej zmluvy s vami

   Ak chcete poslať dopyt na naše služby ponúkané na Webe, musíte sa zaregistrovať za účelom vytvorenia užívateľského účtu v Aplikácii. Údaje nám za týmito účelmi poskytujete dobrovoľne. Registráciou vzniká zmluva o používaní Aplikácie medzi vami a Campiri. Spracúvanie údajov je preto zmluvnou požiadavkou a bez nich nemožno dopyt na naše služby vykonať.

   Pokiaľ ste na to dali svoj súhlas, môžeme vám zasielať aj ponuky našich produktov a služieb alebo produktov a služieb tretích osôb (napr. poisťovní), vrátane ponúk na mieru. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, okrem iného aj odhlásením sa z odberu obchodných oznámení v e-maile.

   Chceme naše služby stále zlepšovať. Preto vaše osobné údaje potrebujeme na tvorbu analýz a štatistík o využití Aplikácie a na zisťovanie vašej spokojnosti formou dotazníkov. Proti týmto spracovaniam môžete tiež vzniesť námietku.

  10. C.DOPYT A SPROSTRIEKOVANIE PRENÁJMU VOZIDLA
  11. Na našom Webe si môžete vybrať obytné vozidlo či karavan a zaslať nám dopyt podľa vašich predstáv. Pokiaľ bude vozidlo voľné, uzavrieme spolu zmluvu (online prostredníctvom Aplikácie) a sprostredkujeme vám prenájom vozidla. V takom prípade spracúvame osobné údaje v rozsahu, za účelom, po dobu a na základe oprávnenia uvedených tu:

   NA ČO VAŠE ÚDAJE POTREBUJEMEAKÉ ÚDAJE SPRACÚVAMEČO NÁS NA SPRACOVANIE OPRAVŇUJEAKO DLHO MÔŽU BYŤ VAŠE ÚDAJE UCHOVÁVANÉ
   Na spracovanie dopytu, overenie dostupnosti vozidla a rokovanie o uzavretí zmluvy o sprostredkovaníIdentifikačné údaje Kontaktné údaje Obsah komunikácie Informácie o vozidleOpatrenia potrebné na uzatvorenie zmluvy na vašu žiadosťAk nedôjde k uzatvoreniu zmluvy, do 3 mesiacov od doručenia dopytu
   Na uzavretie a plnenie zmluvy o sprostredkovaní s Campiri, vrátane zaistenia platby a súvisiacej komunikácieIdentifikačné údaje Adresné údaje Kontaktné údaje Informácie o zmluve a jej plnení Údaje nevyhnutné na realizáciu platobného styku a zaúčtovanie platiebOpatrenia potrebné na uzatvorenie zmluvy na Vašu žiadosťDo 3 rokov od splnenia zmluvy (zaplatenie zálohy, sprostredkovanie prenájmu); základné údaje o zmluvnom vzťahu (zmluvné strany, predmet záväzku a pod.) až po dobu 10 rokov po splnení zmluvy
   Na plnenie zákonných povinností v oblasti ochrany spotrebiteľov, účtovníctva a daníIdentifikačné údaje Adresné údaje Kontaktné údaje Informácie o zmluve a jej plnení Údaje nevyhnutné na realizáciu platobného styku a zaúčtovanie platiebNevyhnutnosť na splnenie právnych povinnostíPo dobu stanovenú príslušnými zákonmi
   Na obhajobu právnych záujmovIdentifikačné údajeOprávnený záujem na obhajobe právnych záujmovDo 3 rokov od splnenia zmluvy (zaplatenie zálohy, sprostredkovanie prenájmu); základné údaje o zmluvnom vzťahu (zmluvné strany, predmet záväzku a pod.) až po dobu 10 rokov po splnení zmluvy, príp. do skončenia súdneho konania.
   Na oslovenie zákazníka s ponukami produktov a služieb Campiri, vrátane ponúk na mieruIdentifikačné údaje Kontaktné údaje Informácie o miere a spôsobe využívania služiebOprávnený záujem spočívajúci v zasielaní obchodných oznámení svojim predchádzajúcim zákazníkomDo okamihu, keď nám oznámite, že si neželáte ponuky dostávať, najdlhšie 3 roky, ak nám nedáte súhlas s ďalším zasielaním oznámení
   Na oslovenie zákazníka s ponukami produktov a služieb tretích osôb (napr. poisťovní), vrátane ponúk na mieruIdentifikačné údaje Kontaktné údaje Informácie o miere a spôsobe využívania služiebSúhlas so zasielaním obchodných oznámení a spracovaním osobných údajovDo okamihu, keď nám oznámite, že si neželáte ponuky dostávať
   Na tvorbu analýz o využití služieb Campiri s cieľom zlepšovania služiebIdentifikačné údaje Informácie o miere a spôsobe využívania služiebOprávnený záujem na zlepšovaní služiebDo 3 rokov od splnenia zmluvy s Campiri; ak zmluva nebola uzavretá, do 3 rokov od vykonania dopytu
   Na oslovenie za účelom zistenia vašej spokojnosti so službamiIdentifikačné údaje Kontaktné údaje Informácie o spokojnosti so službamiOprávnený záujem na zlepšovaní služiebDo 12 mesiacov od vykonania dopytu

   Ak nám zašlete dopyt, budeme spracúvať vaše osobné údaje poskytnuté pri registrácii do Aplikácie na to, aby sme mohli overiť dostupnosť vozidla, príp. poistenie či iných doplnkových služieb, zaistiť vám sprostredkovanie prenájmu vozidla, poistenia či iných doplnkových služieb, a uzavrieť s vami zmluvu o sprostredkovaní. Údaje za týmito účelmi nám poskytujete dobrovoľne. Ich spracovanie je ale zmluvnou požiadavkou a bez nich vám nemôžeme službu sprostredkovania poskytnúť. Tiež musíme plniť zákonné povinnosti.

   V prípade, že sa dostaneme do sporu, máme právo obhajovať svoje právne záujmy a brániť sa. Proti tomuto spracúvaniu máte právo vzniesť námietku. So spracúvaním ale prestaneme len v prípade, že bude vaša námietka oprávnená.

   Okrem toho spracúvame vaše osobné údaje preto, aby sme vás mohli osloviť s ponukami našich produktov a služieb na mieru vašim potrebám. Ak tieto obchodné oznámenia nechcete dostávať, môžete proti spracúvaniu vzniesť námietku, príp. sa rovno z odberu obchodných oznámení odhlásiť v e-maile.

   Pokiaľ ste na to dali svoj súhlas, môžeme vám zasielať aj ponuky produktov a služieb tretích osôb (napr. poisťovní). Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, okrem iného aj odhlásením sa z odberu obchodných oznámení v e-maile.

   Chceme naše služby stále zlepšovať. Preto vám ponúkame možnosť nás informovať, že chcete, aby sme použili vami poskytnuté údaje na uzavretie zmluvy o sprostredkovaní (napr. údaje o vodičskom oprávnení) aj na ďalšiu zmluvu s vami. Vaše osobné údaje potrebujeme aj na tvorbu analýz a štatistík o využití našich služieb a na zisťovanie vašej spokojnosti formou dotazníkov. Proti týmto spracovaniam môžete tiež vzniesť námietku.

  12. D.ZADÁNÍ POPTÁVKY PŘES KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
  13. Pokud nám zadáte poptávku přes kontaktní formulář na Webu, můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i proto, abychom vás mohli oslovit s nabídkami našich produktů a služeb (týkající se pronájmu či zprostředkování pronájmu campervanů, obytných vozů a přívěsů – a související služby Sdílení bez starostí, poradenství týkajícího se nákupu vozidla, nabídky dílů a doplňků obytných vozidel, servisu a tipů na roadtripy a dále prodej reklamních produktů Campiri a dárkových voucherů na pronájem karavanu) na míru vašim potřebám. Pokud si nepřejete dostávat tyto nabídky týkající se našich produktů a služeb, stačí zaškrtnout pole "Nepřeji si dostávat novinky Campiri a informace o Vašich produktech a službách."

   Pokud obchodní sdělení nebudete chtít nadále dostávat, můžete se z jejich odběru odhlásit kliknutím na odkaz uvedený v každém obchodním sdělení.

   Proti tomuto zpracování můžete také vznést námitku. Pokud bude oprávněná, se zpracováním vašich osobních údajů přestaneme.

   Shrnutí toho, jak s vašimi osobními údaji pracujeme:

   NA ČO VAŠE ÚDAJE POTREBUJEMEAKÉ ÚDAJE SPRACÚVAMEČO NÁS NA SPRACOVANIE OPRAVŇUJEAKO DLHO MÔŽU BYŤ VAŠE ÚDAJE UCHOVÁVANÉ
   Vyřízení poptávky zadané zákazníkem Identifikační údaje, Kontaktní údajeOprávněný zájem na vyřízení poptávkyPo dobu 1 roku od zodpovězení dotazu, popř. po dobu 1 roku od naší poslední komunikace.
   K oslovení zákazníka s nabídkami našich produktů a služeb, vč. nabídek na míru Informace o míře a způsobu využívání služebOprávněný zájem spočívající v zasílání obchodních sdělení svým předchozím zákazníkům (tj. i osobám, které jinak poptaly naši službu nebo produkt (např. využitím kontaktního formuláře na Webových stránkách)Do okamžiku, kdy se odhlásíte z odběru obchodních sdělení, nejdéle 5 let od ukončení posledního smluvního vztahu (více jen s vaším souhlasem)
  14. E.OVERENIE POSKYTNUTÝCH ÚDAJOV A PREVERENIE SOLVENTNOSTI REGISTROVANÉHO UŽÍVATEĽA ALEBO ZÁKAZNÍKA
  15. Campiri má za účelom predchádzania vzniku podvodom a nesplatených pohľadávok právo overiť údaje poskytnuté zákazníkom a preveriť solventnosť osoby registrovaného užívateľa alebo zákazníka s rezerváciou v dobe trvania rezervačnej zmluvy vyhľadaním vo verejných registroch a tento údaj zaradiť do evidencie údajov o zmluvnom vzťahu s touto osobou. V takom prípade spracúvame osobné údaje v rozsahu, za účelom, po dobu a na základe oprávnenia uvedených tu:

   NA ČO VAŠE ÚDAJE POTREBUJEMEAKÉ ÚDAJE SPRACÚVAMEČO NÁS NA SPRACOVANIE OPRAVŇUJEAKO DLHO MÔŽU BYŤ VAŠE ÚDAJE UCHOVÁVANÉ
   Na overenie pravdivosti údajov a preverenie solventnosti registrovaného používateľa alebo zákazníka vo verejných registroch Identifikačné údaje Adresné údajeOprávnený záujem na predchádzaní vzniku podvodom a nesplatených pohľadávokDo 3 rokov od splnenia zmluvy (zaplatenie zálohy, sprostredkovanie prenájmu); základné údaje o zmluvnom vzťahu (zmluvné strany, predmet záväzku a pod.) až po dobu 10 rokov po splnení zmluvy

   Pokiaľ vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu, môžete proti spracovaniu vzniesť námietku. Ak bude oprávnená, so spracúvaním ďalej prestaneme.

  16. F.ODBER NEWSLETTERA
  17. Na Webe máte možnosť sa prihlásiť k odberu newslettera aj bez toho, aby ste museli poslať dopyt na vozidlo. V tomto prípade spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu, za účelom, po dobu a na základe oprávnenia (právneho titulu) uvedených tu:

   NA ČO VAŠE ÚDAJE POTREBUJEMEAKÉ ÚDAJE SPRACÚVAMEČO NÁS NA SPRACOVANIE OPRAVŇUJEAKO DLHO MÔŽU BYŤ VAŠE ÚDAJE UCHOVÁVANÉ
   Na zasielanie noviniek o Campiri a ponúk našich produktov a služieb Kontaktné údaje (e-mailová adresa)Súhlas so zasielaním obchodného oznámenia a spracovaním osobných údajovDo okamihu, keď nám oznámite, že si newsletter naďalej neprajete dostávať
   K oslovení s nabídkami produktů a služeb třetích osob v rámci Skupiny Nomiverse Kontaktní údaje (e mailová adresa)Souhlas se zasíláním obchodního sdělení a zpracováním osobních údajůDo okamžiku, než se odhlásíte z odběru obchodních sdělení

   Tieto osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne. Bez ich poskytnutia vám ale nie sme schopní newslettre zasielať. Pokiaľ už vás prestanú naše newslettre baviť, môžete sa jednoducho odhlásiť z ich odberu priamo v e-maile.

   Na základě Vámi uděleného souhlasu se zasíláním obchodních sdělení Vám budou na e-mailovou adresu zasílána obchodní sdělení týkající se našich produktů a služeb týkající se

   1. pronájmu či zprostředkování pronájmu campervanů, obytných vozů a přívěsů – a související služby Sdílení bez starostí, poradenství týkajícího se nákupu vozidla, nabídky dílů a doplňků obytných vozidel, servisu a tipů na roadtripy a dále prodej reklamních produktů Campiri a dárkových voucherů na pronájem karavanu, a dále
   2. produktů a služeb společností náležejících do skupiny Nomiverse (v současné době se jedná zejména o společnosti Campiri s.r.o., Dokempu s.r.o., Smart Camper s.r.o, Boomcampers s.r.o. a další společnosti, v nichž vlastní obchodní podíl společnost Campiri s.r.o. nebo společnost Nomiverse s.r.o. (dále jen „Skupina Nomiverse“) související s pronájmem, prodejem a servisem karavanů a obytných vozů, případně ubytování v kempech a obdobných zařízeních.
  18. G.ÚČAST V SOUTĚŽI VYHLÁŠENÉ CAMPIRI
  19. K odběru obchodních sdělení se lze přihlásit rovněž v souvislosti s účastí v soutěžích vyhlašovaných Campiri na mezinárodních výstavách a veletrzích udělením souhlasu se zasíláním obchodního sdělení a zpracováním osobních údajů pro marketingové účely. Na základě Vašeho souhlasu zpracováváme pro účely účasti v soutěži vaše kontaktní údaje. V tomto případě zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

   NA ČO VAŠE ÚDAJE POTREBUJEMEAKÉ ÚDAJE SPRACÚVAMEČO NÁS NA SPRACOVANIE OPRAVŇUJEAKO DLHO MÔŽU BYŤ VAŠE ÚDAJE UCHOVÁVANÉ
   Účast v soutěži, zařazení do slosování o výhry, zaslání výhry v el. podobě Kontaktní údaje (e-mailová adresa)Oprávněný zájem pořadatele soutěže na realizováni soutěže v souladu s podmínkami dané soutěžePo dobu trvání soutěže, nejdéle do 30 dnů od ukončení soutěže
   Kontaktování výherce pro účely zaslání výhry Kontaktní údaje (e-mailová adresa, příp. telefonní číslo), případně jméno příjmení a poštovní adresaOprávněný zájem pořadatele soutěže na realizováni soutěže v souladu s podmínkami dané soutěžePo dobu trvání soutěže, nejdéle do 30 dnů od ukončení soutěže
  20. H.NÁKUP NA E-SHOPU
  21. V souvislosti s nákupem zboží prostřednictvím E-shopu, Campiri jako provozovatel E-shopu zpracovává vaše osobní údaje zejména pro účely uzavření a plnění kupní smlouvy. Informace, které o sobě dáváte při vyplňování objednávkového formuláře a při uzavření smlouvy, a které sbíráme při plnění smlouvy, potřebujeme proto, abychom mohli smlouvu řádně splnit. Informace poskytujete dobrovolně, nicméně bez jejich získání kupní smlouvu nelze uzavřít.

   V tomto případě zpracováváme tyto osobní údaje kupujícího: jméno a příjmení, fakturační/dodací adresa liší-li se, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, údaje nezbytné pro realizaci platby a zaúčtování plateb – číslo účtu, kód banky, IBAN, SWIFT, číslo platební karty. Campiri jako prodávající zpracovává tyto osobní údaje pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, k doručení zboží přes vybraného dopravce, k plnění zákonných povinností, zejména v oblasti ochrany spotřebitelů, účetnictví a daní a k obhajobě právních zájmů prodávajícího.

   V případě sporu, má prodávající právo vymáhat a obhajovat své právní zájmy. Proti tomuto zpracování máte právo vznést námitku. Pokud bude námitka oprávněná, se zpracováním osobních údajů přestaneme.

   Dále tyto vaše údaje potřebujeme, abychom mohli plnit právní povinnosti dané zákony, právními předpisy EU, případně podzákonnými právními předpisy.

   V souvislosti s nákupem na E-shopu vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

   NA ČO VAŠE ÚDAJE POTREBUJEMEAKÉ ÚDAJE SPRACÚVAMEČO NÁS NA SPRACOVANIE OPRAVŇUJEAKO DLHO MÔŽU BYŤ VAŠE ÚDAJE UCHOVÁVANÉ
   K uzavření a plnění kupní smlouvy - identifikační údaje
   - adresní údaje
   - kontaktní údaje
   - informace o smlouvě a jejím plnění
   - údaje nezbytné pro realizaci platebního styku a zaúčtování plateb
   údaje nezbytné pro doručení zásilky zvoleným dopravcem
   Nezbytnost pro splnění smlouvyPo dobu trvání soutěže, nejdéle do 30 dnů od ukončení soutěže
   K plnění zákonných povinností, zejména v oblasti ochrany spotřebitelů, účetnictví a daní - identifikační údaje
   - adresní údaje
   - kontaktní údaje
   - informace o smlouvě a jejím plnění
   - údaje nezbytné pro realizaci platebního styku a zaúčtování plateb
   Nezbytnost pro splnění právních povinnostíPo dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, zejména uchováváme uzavřené smlouvy a doklady o zaplacení, a to po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu
   K obhajobě právních zájmů - identifikační údaje
   - adresní údaje
   - kontaktní údaje
   - informace o smlouvě a jejím plnění
   - údaje nezbytné pro realizaci platebního styku a zaúčtování plateb
   Oprávněný zájem na obhajobě právních zájmůDo 3 let od okamžiku vyřešení sporu nebo jiného případu, který mezi námi může vzniknout

   Pokud jste prostřednictvím našeho E-shopu uzavřel(a) kupní smlouvu, nebo jinak poptal(a) konkrétní zboží, můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i proto, abychom vás mohli oslovit s nabídkami svých produktů a služeb (týkající se dárkových voucherů, reklamního zboží – oblečení s logem Campiri, plecháček Campiri a jiné reklamní zboží) na míru vašim potřebám. Pokud si nepřejete dostávat tyto nabídky týkající se našich produktů a služeb, stačí zaškrtnout pole "Nepřeji si dostávat informace a nabídky z Vašeho e-shopu e-mailem“.

   Pokud obchodní sdělení nebudete chtít nadále dostávat, můžete se z jejich odběru odhlásit kliknutím na odkaz uvedený v každém obchodním sdělení.

   Chceme naše služby také stále zlepšovat. Proto máme zájem použít vaše osobní údaje získané při uzavření smlouvy k tvorbě analýz a statistik o využití našich služeb.

   Dále se vás můžeme zeptat na spokojenost s našimi službami a výsledné informace vyhodnotit. Proti těmto zpracováním můžete také vznést námitku. Pokud bude oprávněná, se zpracováním vašich osobních údajů za jednotlivými účely přestaneme.

   Shrnutí toho, jak s vašimi osobními údaji pracujeme:

   NA ČO VAŠE ÚDAJE POTREBUJEMEAKÉ ÚDAJE SPRACÚVAMEČO NÁS NA SPRACOVANIE OPRAVŇUJEAKO DLHO MÔŽU BYŤ VAŠE ÚDAJE UCHOVÁVANÉ
   K oslovení zákazníka s nabídkami našich produktů a služeb, vč. nabídek na míru - identifikační údaje
   - kontaktní údaje
   - informace o míře a způsobu využívání služeb
   Oprávněný zájem spočívající v zasílání obchodních sdělení svým předchozím zákazníkům (tj. i osobám, které jinak poptaly naši službu nebo produkt)Do okamžiku, kdy se odhlásíte z odběru obchodních sdělení, nejdéle 5 let od ukončení posledního smluvního vztahu (více jen s vaším souhlasem)
   K tvorbě analýz o využití našich služeb s cílem zlepšování služeb - identifikační údaje
   - kontaktní údaje
   - informace o míře a způsobu využívání služeb
   Oprávněný zájem na zlepšování služebDo 3 let od ukončení smluvního vztahu
   K oslovení za účelem zjištění vaší spokojenosti se službami - identifikační údaje
   - kontaktní údaje
   - informace o spokojenosti se službami
   Oprávněný zájem na zlepšování služebDo 12 měsíců od ukončení smluvního vztahu
  22. I.KONTAKTOVANIE CAMPIRI
  23. Pokiaľ chcete s čímkoľvek ohľadom služby Campiri pomôcť, môžete sa na nás obrátiť. V takom prípade spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu, za účelom, po dobu a na základe oprávnenia (právneho titulu) uvedených tu:

   NA ČO VAŠE ÚDAJE POTREBUJEMEAKÉ ÚDAJE SPRACÚVAMEČO NÁS NA SPRACOVANIE OPRAVŇUJEAKO DLHO MÔŽU BYŤ VAŠE ÚDAJE UCHOVÁVANÉ
   Na zodpovedanie otázky Identifikačné údaje Kontaktné údaje Obsah komunikácieOprávnený záujem na zodpovedaní otázkyPo dobu 1 roka od zodpovedania otázky, príp. po dobu 1 roka od našej poslednej komunikácie

   Tieto osobné údaje nám poskytujete úplne dobrovoľne, či už v kontaktnom formulári alebo v e-maile či telefonáte. Bez ich poskytnutia vám ale nemusíme byť schopní na všetko odpovedať. Proti spracovaniu vašich osobných údajov za účelom zodpovedania otázky môžete vzniesť námietku. Pokiaľ bude oprávnená, so spracúvaním prestaneme.

  24. 4. KOMU MÔŽU BYŤ VAŠE ÚDAJE SPRÍSTUPNENÉ?
  25. Podľa okolností môžu byť vaše osobné údaje sprístupnené rôznym osobám, najčastejšie našim dodávateľom. Keďže sa konkrétni príjemcovia môžu v čase meniť, nájdete tu iba ich kategórie:

   PRÍJEMCADÔVOD SPRÍSTUPNENIA
   Autopožičovne, poisťovne, poskytovatelia doplnkových služieb, s ktorými vám sprostredkovávame uzavretie zmluvySme sprostredkovateľ. Predmetom zmluvy medzi nami a vami je teda sprostredkovanie určitých služieb (napr. prenájmu vozidla). V rámci zmluvného vzťahu teda potrebujeme poskytnúť niektoré vaše osobné údaje potrebné na uzavretie sprostredkovanej zmluvy aj iným osobám.
   Osoby zabezpečujúce chod webu a software (počítačových systémov) Potrebujeme, aby nám poskytovateľ softvérového vybavenia, ktorý je v pozícii sprostredkovateľa osobných údajov, servisoval naše internetové stránky a chod informačných systémov potrebných v súvislosti s poskytnutím služby.
   Osoby poskytujúce marketingové a grafické službyS prípravou a realizáciou marketingových kampaní nám môžu pomáhať marketingové agentúry, marketingoví špecialisti či grafici. Adresné údaje Kontaktné údaje Informácie o zmluve a jej plnení Údaje nevyhnutné na realizáciu platobného styku a zaúčtovanie platieb.
   Osoby poskytujúce mailingové službyNa zasielanie obchodných oznámení a newsletterov môžeme využiť služby profesionálov. V takom prípade aj oni môžu pristupovať k vašim údajom potrebným na odoslanie e-mailu.
   Osoba zabezpečujúca služby platobného styku (prevádzkovatelia platobných brán, banky a pod.)Aby sme mohli zaistiť riadny platobný styk (funkcia platobnej brány, strhnutie platieb, blokácia platieb, SIPO platby a pod.), potrebujeme vaše osobné údaje poskytnúť osobe, ktorá platobný styk zabezpečuje.
   Osoba zajišťující dopravu zboží z e-shopuAbychom vám zajistili dopravu zboží, které jste si zakoupili na našem E-shopu, potřebujeme vaše osobní údaje předat dopravci, který vám zboží doručí na vámi požadovanou adresu.
   Právni a daňoví poradcoviaObčas môže vzniknúť potreba, aby sme do informácií o právnych vzťahoch s vami nechali nahliadnuť právnych či daňových poradcov. Ide o osoby, ktoré sú viazané zákonnou povinnosťou mlčanlivosti.
   Externí účtovníci a 1Účtovnú a daňovú agendu môžeme zveriť odborníkom. V takom prípade im musíme sprístupniť vaše osobné údaje v rozsahu potrebnom na splnenie zmluvy s vami a splnenie zákonných povinností.
   Štátne orgány (najmä úrady a súdy)Pri obhajobe našich právnych záujmov sa môže stať, že budeme musieť osobné údaje o zmluvnom vzťahu s nami oznámiť aj štátnym orgánom.
   Dopravci zboží zakoupeného v E-shopuPokud si zakoupíte zboží z našeho E-shopu, předáme Vaše kontaktní a adresní údaje danému dopravci. V současné době využíváme služeb dopravce Zásilkovna s.r.o., Přeprava balíků rychle a spolehlivě | Zasilkovna.cz.

   Ak sú osoby, ktorým sprístupňujeme vaše osobné údaje, našimi sprostredkovateľmi, zaistíme, aby vaše osobné údaje boli dostatočne chránené. Ak budete chcieť vedieť, komu, kedy a za akým účelom boli vaše údaje sprístupnené, radi vám vyhovieme.

  26. 5. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA A AKO ICH UPLATNIŤ?
  27. Tu sa dozviete, aké vám vo vzťahu ku spracúvaniu vašich osobných údajov patria práva. Tieto práva môžete uplatniť u Campiri akýmkoľvek spôsobom, aký vám bude vyhovovať. Vždy ale musí byť možné overiť, že žiadosť skutočne podávate vy.

   Ak chcete odpoveď dostať čo najrýchlejšie, zašlite prosím svoju žiadosť na e-mail jedeme@campiri.cz.

   PRÁVO NA ODVOLANIE SÚHLASU SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

   Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu, môžete ho kedykoľvek odvolať, jednoducho napríklad e-mailom zaslaným na jedeme@campiri.cz.

   Súhlas so zasielaním obchodných oznámení môžete jednoducho vyjadriť tým, že sa odhlásite z odberu obchodných oznámení v tele e-mailu.

   PRÁVO NA PRÍSTUP

   Máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré sú o vás spracúvané. Súčasne máte právo na informácie o tom, aké osobné údaje sú o vás spracúvané, ako dlho, aké sú účely ich spracúvania, komu sú sprístupňované a či sú používané na automatizované rozhodovanie (prípadne ako toto automatizované rozhodovanie funguje).

   Kópia vašich osobných údajov vám bude poskytnutá bezplatne. V prípade, že by šlo o viac kópií, môžeme si dovoliť od vás požadovať potrebnú úhradu za ich poskytnutie.

   PRÁVO NA OPRAVU

   Ak zistíte, že sú o vás spracúvané neúplné alebo nesprávne osobné údaje, máte právo na to, aby došlo k ich oprave, alebo, pokiaľ to vyžaduje účel spracúvania týchto osobných údajov, k ich doplneniu.

   PRÁVO NA VYMAZANIE

   Máte právo aj na výmaz vašich osobných údajov, ktoré sú o vás spracúvané. Aby ste mohli vymazanie požadovať, musí byť daný jeden z nasledujúcich dôvodov:

   1. vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli zhromažďované alebo spracúvané;
   2. vaše osobné údaje sú spracúvané protiprávne;
   3. odvolali ste súhlas, na základe ktorého bolo spracúvanie vašich osobných údajov vykonávané, a neexistuje žiadne iné oprávnenie (právny titul) tieto osobné údaje ďalej spracúvať;
   4. vznesiete námietku proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ktoré sú spracúvané na základe oprávneného záujmu Campiri, a Campiri nebude schopný preukázať, že jeho oprávnený záujem prevažuje nad vaším právom na vymazanie;
   5. existuje nejaký zákonný dôvod, ktorý si vyžaduje vymazanie týchto osobných údajov;
   6. sú spracúvané osobné údaje dieťaťa bez toho, aby bol daný rodičovský súhlas na takéto spracúvanie.

   Zároveň môže dôjsť k situácii, keď vaše osobné údaje nemôžu byť vymazané na základe vášho odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov alebo na základe vašej žiadosti o výmaz osobných údajov. Ide najmä o prípad, kedy spracúvanie vašich osobných údajov vyžaduje zákon. Keď taká situácia nastane, budete informovaní o dôvode, na základe ktorého nemôžu byť vaše osobné údaje vymazané.

   PRÁVO NA PRENOSITEĽNOSŤ

   Ďalej máte právo na prenositeľnosť. Ak ste Campiri poskytli vaše osobné údaje na základe súhlasu alebo nevyhnutnosti na uzavretie a splnenie zmluvy, a sú spracúvané automatizovane, môžete požiadať o poskytnutie osobných údajov, ktoré spĺňajú tieto podmienky. Tie vám budú poskytnuté v bežne používanom, štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte. Ak to bude technicky uskutočniteľné, budú údaje na základe vašej žiadosti odovzdané inému prevádzkovateľovi podľa vášho určenia.

   PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA

   Pokiaľ budete mať pocit, že vaše osobné údaje sú chybné, máte právo požadovať, aby došlo k obmedzeniu spracúvania vašich osobných údajov na dobu nevyhnutne potrebnú na overenie ich presnosti a na prípadnú opravu.

   Toto právo máte aj v týchto prípadoch:

   1. spracúvanie vašich osobných údajov je protiprávne, ale neželáte si, aby vaše osobné údaje boli vymazané;
   2. vaše osobné údaje už nie sú potrebné za účelom, za ktorým boli spracúvané, ale vy trváte na ich spracúvaní (najmä uchovaní) na určenie, výkon alebo obhajobu vašich právnych nárokov;
   3. vzniesli ste námietku proti spracúvaniu vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu, pričom obmedzenie spracúvania v tomto prípade bude platné po dobu nevyhnutnú na určenie toho, či oprávnený záujem Campiri prevyšuje nad vaším právom na to, aby vaše osobné údaje neboli naďalej spracúvané.
   PRÁVO NA NÁMIETKU PROTI SPRACÚVANIU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ZÁKLADE OPRÁVNENÉHO ZÁUJMU

   Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe oprávneného záujmu, máte právo podať proti tomuto spracúvaniu námietku. Na jej základe sa posúdi, či je skutočne v oprávnenom záujme Campiri vaše osobné údaje na daný účel spracúvať alebo či prevažuje vaše právo na to, aby vaše osobné údaje neboli naďalej spracúvané. Ak je vaša námietka oprávnená, so spracúvaním vašich údajov za daným účelom prevádzkovateľ prestane.

   PRÁVO NA NÁMIETKU PROTI SPRACÚVANIU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV ZA ÚČELOM PRIAMEHO MARKETINGU

   Máte právo vzniesť námietku proti tomu, aby sme vaše osobné údaje spracúvali za účelom priameho marketingu (napr. za účelom zasielania obchodných oznámení). V takom prípade bez ďalšieho prestaneme vaše osobné údaje za týmto účelom spracúvať.

   Z odberu obchodných oznámení sa môžete jednoducho odhlásiť aj priamo kliknutím na odkaz v obchodnom oznámení.

   PRÁVO NA SŤAŽNOSŤ

   Ak sú všetky vyššie uvedené práva z vášho pohľadu nedostatočné, alebo si myslíte, že nejakým spôsobom dochádza k porušeniu vašich práv, môžete podať sťažnosť na dozornom úrade. V SR je ním Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.