Skąd wyruszyszWprowadź miejsce

Dokument

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe

 1. 1. CO MOŻNA TU ZNALEŹĆ I KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
 2. Tu poczytasz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych w związku z Twoją wizytą strony internetowej https://www.campiri.com (zwaną dalej „Strona internetowa”), korzystaniem z aplikacji dostępnej dla zarejestrowanych użytkowników Strony internetowej na podstawie rejestracji konta użytkownika (zwanej dalej„Aplikacja”), oraz zleceniem pośrednictwa wynajmu kamperów i pojazdów mieszkalnych.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest CAMPIRI POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000928929 , z siedzibą na ul. Chmielna 73 (00-801 Warszawa) (zwana dalej "Campiri"), adres e-mail: kasia@campiri.com.

  Wypożyczalnie samochodów, które wynajmują Ci pojazdy, są oddzielnymi administratorami danych osobowych a my nie ponosimy odpowiedzialności za sposób, w jaki przetwarzają Twoje dane osobowe. Dotyczy to również sytuacji, gdy na przykład pośredniczymy w ubezpieczeniu lub innych usługach finansowych.

  W niniejszym dokumencie dowiesz się konkretnie, jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy, w jakich celach, w jakim zakresie, co nas do tego uprawnia i przez jaki okres będziemy Twoje dane osobowe przechowywać. Dalej się dowiesz, komu możemy udostępnić Twoje dane osobowe, jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych i jak możesz z nich skorzystać.

 3. 2. JAKIE DANE OSOBOWE DOTYCZĄCE CIEBIE MOŻEMY PRZETWARZAĆ?
  1. Możemy przetwarzać różne kategorie Twoich danych osobowych w różnych celach.

   Dotyczy to konkretnie poniższych kategorii:

  2. o dane adresowe (np. adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres do faktury);
  3. o dane kontaktowe (np. adres mailowy, numer telefonu);
  4. o dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko, Regon, data urodzenia, informacje o prawie jazdy, numer prawa jazdy, płeć);
  5. o dane identyfikacyjne Twojego urządzenia (adres IP/Mac);
  6. o informacje o umowie i jej wykonywaniu (np. data zawarcia umowy, identyfikacja wypożyczalni samochodów, pojazdu, okres wynajmu, usługi dodatkowe, wysokość kaucji rezerwacyjnej, anulowanie rezerwacji);
  7. o informacje na temat satysfakcji z usług (np. ocena usług);
  8. o informacje o pojeździe (np. rodzaj pojazdu, wymagany okres wynajmu);
  9. o treść komunikacji (np. treść pytania, komunikacji mailowej);
  10. o dane logowania (np. nazwa użytkownika, hasło);
  11. o dane o stopniu i sposobie korzystania z usług (np. historia zamówień);
  12. o dane dotyczące Twojego zachowania na stronie internetowej (za pomocą plików cookies lub innych trackerów);
  13. o dane niezbędne do realizacji transakcji płatniczych i księgowania płatności (np. numer konta, kod banku, IBAN, SWIFT, numer karty płatniczej).
 4. 3. W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
 5. Twoje dane osobowe możemy przetwarzać w różnym stopniu i w różnych celach. Poniżej dowiesz się, jakich celów to dotyczy. Głównym celem przetwarzania Twoich danych jest kierowanie do Ciebie odpowiednich ofert, upraszczając proces zapytania i rezerwacji pojazdów poprzez brak konieczności wielokrotnego wypełniania Twoich danych.

 6. A. ODWIEDZINY STRONY INTERNETOWEJ
 7. Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, automatycznie przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie, w celu, przez okres oraz z uprawnień wymienionych poniżej:

  CEL PRZETWARZANIA DANYCHJAKIE DANE PRZETWARZAMYPODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCHJAK DŁUGO MOGĄ BYĆ PRZECHOWYWANE TWOJE DANE
  Prawidłowe funkcjonowanie strony internetowejDane identyfikacyjne Twojego urządzenia Dane dotyczące Twojej aktywności na stronie internetowej Uzasadniony interes administratora polegający na dostosowaniu strony internetowej do Twoich potrzeb i mierzenia efektywności strony internetowej Według typu trackera lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu
  Wyświetlenie reklamy behawioralnej na innych stronach internetowych i przekazanie operatorom reklamowym Dane identyfikacyjne Twojego urządzenia Dane dotyczące Twojego zachowywania się na stronie internetowej Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Według typu trackera, maks. do wycofania zgody

  Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego uzasadnionego interesu, możesz wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Jeśli będzie uzasadniony, zaprzestaniemy dalszego przetwarzania Twoich danych w tym celu.

  Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, możesz ją w każdej chwili wycofać.

  Ustawienia techniczne dotyczące korzystania z plików cookies możesz łatwo zmienić bezpośrednio w Twojej przeglądarce.

 8. B. REJESTRACJA I ADMINISTRACJA KONTA UŻYTKOWNIKA
 9. W celu wprowadzenia Twojego zapytania o pojazd mieszkalny lub kamper za pośrednictwem Aplikacji należy zarejestrować się na stronie internetowej w celu stworzenia konta użytkownika w Aplikacji. W takim przypadku przetwarzamy dane osobowe w zakresie, w celu, przez okres oraz na podstawie poniżej wymienionych uprawnień:

  CEL PRZETWARZANIA DANYCH JAKIE DANE PRZETWARZAMY PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCHJAK DŁUGO MOGĄ BYĆ PRZECHOWYWANE TWOJE DANE
  rejestracja i administracja konta użytkownika Dane identyfikacyjne Dane adresowe Dane kontaktowe wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą/podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy Do 1 miesiąca od anulowania konta użytkownika
  marketing bezpośredni usług Campiri, w tym ofert „szytych na miarę” Dane identyfikacyjne Dane kontaktowe Informacje o stopniu i sposobie korzystania z usług uzasadniony interes Administratora w postaci możliwości reklamy, promocji i oferowania usług do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu
  marketing produktów i usług podmiotów trzecich (np. zakładów ubezpieczeń), w tym ofert „szytych na miarę” Dane identyfikacyjne Dane kontaktowe Informacje o stopniu i sposobie korzystania z usług Zgoda na przesyłanie informacji handlowych podmiotów trzecich oraz przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich Do czasu wycofania udzielonej zgody
  tworzenie analiz dotyczących korzystania z Aplikacji w celu ulepszenia usługDane identyfikacyjne Informacje o stopniu i sposobie korzystania z Aplikacji uzasadniony interes realizowany przez Administratora, jakim jest poprawa świadczonych usług Do 3 lat od anulowania konta użytkownika lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu
  ułatwienie zawarcia umowy wprowadzeniem danych do konta użytkownika Dane identyfikacyjne Dane adresowe Dane kontaktowe Informacje o umowie i jej wykonaniu Dane niezbędne do realizacji transakcji płatniczych i księgowania płatności podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy Do 1 miesiąca po anulowaniu konta użytkownika, jeżeli nie potrzebujemy ich do pełnienia umowy rezerwacyjnej z Tobą

  Jeśli chcesz zapytać o nasze usługi oferowane na stronie internetowej, musisz się zarejestrować, w celu stworzenia konta użytkownika w Aplikacji. Dane w tym celu przekazujesz nam dobrowolnie. Poprzez Rejestrację powstaje umowa o korzystaniu z Aplikacji między Tobą a Campiri. Przetwarzanie danych jest zatem konieczne w celu realizacji powyższej umowy.

  Jeśli wyraziłeś na to zgodę, możemy również wysyłać Ci oferty naszych produktów i usług lub produktów i usług osób trzecich (np. firm ubezpieczeniowych). Taką zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie, między innymi również poprzez rezygnację z subskrypcji komunikatów handlowych za pomocą linku w mailu.

  Chcemy stale ulepszać nasze usługi. Dlatego potrzebujemy Twoich danych osobowych do tworzenia analiz i statystyk dotyczących korzystania z Aplikacji oraz do badania Twojego zadowolenia w formie kwestionariuszy. Również wobec takiego przetwarzania możesz wnieść sprzeciw.

 10. C. ZAPYTANIA I POŚREDNICTWO W WYNAJMIE POJAZDU
 11. Na naszej stronie internetowej możesz głównie wybrać pojazd mieszkalny lub kamper i wysłać do nas zapytanie zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. Jeżeli pojazd będzie dostępny, zawrzemy razem umowę (online za pośrednictwem aplikacji) i będziemy pośredniczyć w wynajmie pojazdu przez Ciebie. W takim przypadku przetwarzamy dane osobowe w zakresie, w celu, przez okres oraz na podstawie uprawnień podanych poniżej:

  CEL PRZETWARZANIA DANYCH JAKIE DANE PRZETWARZAMY PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH JAK DŁUGO MOGĄ BYĆ PRZECHOWYWANE TWOJE DANE
  przetworzenie zapytania, sprawdzenie dostępności pojazdu i rozmów odnośnie zawarcia umowy pośrednictwa Dane identyfikacyjne Dane kontaktowe Treść komunikacji Informacje o wynajmowanym pojeździe podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy Jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy, do 3 miesięcy od otrzymania zapytania
  zawarcie i wykonanie umowy pośrednictwa z Campiri, w tym realizacja płatności i komunikacji związanej z realizacją umowy pośrednictwa Dane identyfikacyjne Dane adresowe Dane kontaktowe Informacje o umowie i jej wykonaniu Dane niezbędne do realizacji transakcji płatniczych i księgowania płatnościwykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą/podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy Przez okres wykonywania umowy i zobowiązań, okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa oraz okres przechowywania dokumentów dla celów podatkowych i rachunkowych
  wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych Dane identyfikacyjne Dane adresowe Dane kontaktowe Informacje o umowie i jej wykonaniu Dane niezbędne do realizacji transakcji płatniczych i księgowania płatności Konieczność wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa
  ... Dane identyfikacyjne Dane adresowe Dane kontaktowe Informacje o umowie i jej wykonaniu Dane niezbędne do realizacji transakcji płatniczych i księgowania płatności ... ...
  Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami Dane identyfikacyjne prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Do 3 lat od wywiązania się z umowy (opłacenie zaliczki, pośrednictwo wynajmu); dane podstawowe stosunku umownego (strony, przedmiot zobowiązania itp.) nawet przez okres 10 lat po wywiązaniu się z umowy, ew. po zakończeniu procesu sądowego.
  marketing bezpośredni usług Campiri, w tym ofert „szytych na miarę”Dane identyfikacyjne Dane kontaktowe Informacje o stopniu i sposobie korzystania z usług uzasadniony interes Administratora w postaci możliwości reklamy, promocji i oferowania usług do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu
  marketing produktów i usług podmiotów trzecich (np. zakładów ubezpieczeń), w tym ofert „szytych na miarę” Dane identyfikacyjne Dane kontaktowe Informacje o stopniu i sposobie korzystania z usług Zgoda na przesyłanie informacji handlowych podmiotów trzecich oraz przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich Do czasu wycofania udzielonej zgody
  tworzenie analiz odnośnie korzystania z usług Campiri w celu ulepszenia usług Dane identyfikacyjne Informacje o stopniu i sposobie korzystania z usług uzasadniony interes realizowany przez Administratora, jakim jest poprawa świadczonych usług Do 3 lat od wywiązania się z umowy z Campiri; jeśli umowa nie została zawarta, do 3 lat od dokonania zapytania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu
  nawiązanie kontaktu w celu zbadania Twojego zadowolenia z naszych usługDane identyfikacyjne Dane kontaktowe Informacje o zadowoleniu z usługuzasadniony interes realizowany przez Administratora, jakim jest poprawa świadczonych usługDo 12 miesięcy od dokonania zapytania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu

  Jeśli wyślesz do nas zapytanie, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przekazane podczas rejestracji do Aplikacji w takim celu, aby móc sprawdzić dostępność pojazdu, ew. ubezpieczenie lub inne usługi dodatkowe, zapewnić Ci pośrednictwo w wynajmie pojazdu, ubezpieczenia lub innych usług dodatkowych i zawrzeć z Tobą umowę pośrednictwa. Dane przekazujesz nam w takim celu dobrowolnie. Natomiast ich przetwarzanie jest konieczne w celu świadczenia usługi pośrednictwa na Twoją rzecz.

  Mamy prawo przetwarzania Twoich danych w związku z realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

  Ponadto przetwarzamy Twoje dane osobowe dlatego, aby móc zwrócić się do Ciebie z ofertą naszych produktów i usług na miarę Twoich potrzeb. Jeśli nie chcesz otrzymywać takich komunikatów handlowych, możesz wobec takiego przetwarzania wnieść sprzeciw, ew. od razu zrezygnować z subskrypcji komunikatów handlowych przez maila.

  Jeśli wyraziłeś na to zgodę, możemy również wysyłać Ci oferty produktów i usług podmiotów trzecich (np. firm ubezpieczeniowych). Taką zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie, między innymi również poprzez rezygnację z subskrypcji komunikatów handlowych za pomocą linku w mailu.

  Chcemy stale ulepszać nasze usługi. Dlatego oferujemy Ci możliwość informowania nas o tym, że chcesz, abyśmy wykorzystali przekazane przez Ciebie dane do zawarcia umowy pośrednictwa (np. dane dotyczące prawa jazdy), a także do innej umowy z Tobą. Potrzebujemy również Twoich danych osobowych do tworzenia analiz i statystyk dotyczących korzystania z naszych usług oraz do badania Twojego zadowolenia w formie kwestionariuszy. Masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w tym celu.

 12. D. SUBSKRYBOWANIE NEWSLETTERA
 13. Na stronie internetowej masz możliwość zapisania się do newslettera bez konieczności zapytania o pojazd. W takim przypadku przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie, w celu, przez okres oraz na podstawie uprawnień (tytułu prawnego) podanych poniżej:

  CEL PRZETWARZANIA DANYCH JAKIE DANE PRZETWARZAMY PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH JAK DŁUGO MOGĄ BYĆ PRZECHOWYWANE TWOJE DANE
  przesyłanie nowości odnośnie Campiri i ofert naszych produktów i usługDane kontaktowe (adres mailowy) Zgoda na przesyłanie komunikatów handlowych oraz przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania newslettera Do czasu wycofania udzielonej zgody

  Niniejsze dane osobowe przekazujesz nam dobrowolnie. Natomiast bez ich przekazania nie będziemy mogli wysyłać Ci newsletterów. Jeśli nasze newslettery znudzą Ci się, możesz po prostu zrezygnować z ich subskrypcji bezpośrednio przez kliknięcie w przycisk „Rezygnuje z subskrypcji” zamieszczony w stopce newslettera.

  W przypadku korzystania z newslettera Użytkownik podaje swój adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak podania adres e-mail uniemożliwi korzystanie z usługi.

  Zapisując się na newsletter, wyrażasz zgodę na niniejszą Politykę prywatności i politykę cookies oraz na otrzymywanie informacji handlowych o produktach i usługach obecnej i planowanej działalności Administratora.

  Zapisując się na newsletter Użytkownik wyrażasz zgodę na wykorzystanie swoich urządzeń telekomunikacyjnych (komputer, telefon, tablet etc.) w celu otrzymywania informacji marketingowych i handlowych Administratora.

  W newsletterze mogą zostać umieszczane linki do materiałów zewnętrznych, mających charakter afiliacyjny partnerów Administratora. Newsletter może obejmować marketing własnych i polecanych produktów związanych z tematyką Strony.

 14. E. KONTAKT Z CAMPIRI
 15. Jeżeli potrzebujesz pomocy z czymkolwiek odnośnie usługi Campiri, możesz się do nas zwrócić. W takim wypadku przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie, w celu, przez okres oraz na podstawie wskazanej poniżej:

  CEL PRZETWARZANIA DANYCH JAKIE DANE PRZETWARZAMY PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH JAK DŁUGO MOGĄ BYĆ PRZECHOWYWANE TWOJE DANE
  udzielenie odpowiedzi na pytanieDane identyfikacyjne Dane kontaktowe treść komunikacji uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający na konieczności przetwarzania danych w celu udzielenia odpowiedzi Przez okres 1 roku od odpowiedzi na pytanie, ew. przez okres 1 roku od naszej ostatniej komunikacji lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu

  Niniejsze dane osobowe przekazujesz nam zupełnie dobrowolnie, czy to w formularzu kontaktowym lub w mailu czy przez telefon. Bez ich przekazania możemy nie być zdolni odpowiedzieć na Twoje pytania. Przeciwko przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, możesz wyrazić sprzeciw. Jeżeli będzie uzasadniony, zaprzestaniemy ich przetwarzania w tym celu.

 16. F. DO KOGO MOGĄ TRAFIĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
 17. W zależności od okoliczności Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione różnym osobom, najczęściej dostawcom. Ponieważ konkretni odbiorcy na przestrzeni czasu mogą się zmieniać, znajdziesz tu tylko ich kategorie:

  CEL PRZETWARZANIA DANYCH JAKIE DANE PRZETWARZAMY PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH JAK DŁUGO MOGĄ BYĆ PRZECHOWYWANE TWOJE DANE
  udzielenie odpowiedzi na pytanie Dane identyfikacyjne Dane kontaktowe treść komunikacji uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający na konieczności przetwarzania danych w celu udzielenia odpowiedzi Przez okres 1 roku od odpowiedzi na pytanie, ew. przez okres 1 roku od naszej ostatniej komunikacji lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu

  Jeśli osoby, którym udostępniamy Twoje dane osobowe, są naszymi podmiotami przetwarzającymi, zapewnimy, aby Twoje dane osobowe były odpowiednio chronione. Jeśli będziesz chciał wiedzieć komu, kiedy i w jakim celu Twoje dane zostały udostępnione, chętnie spełnimy Twoją prośbę.

 18. 4. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA I JAK Z NICH KORZYSTAĆ?
 19. Tu dowiesz się, jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Z takich praw możesz w Campiri skorzystać w dowolny sposób, jaki będzie Ci odpowiadać. Jednak zawsze musi istnieć możliwość sprawdzenia, czy wniosek jest rzeczywiście podawany przez Ciebie.

  Jeśli chcesz otrzymać jak najszybszą odpowiedź, wyślij proszę swój wniosek na adres mailowy: kasia@campiri.com.

  ODBIORCA POWÓD UDOSTĘPNIENIA
  Wypożyczalnie samochodów, zakłady ubezpieczeń, dostawcy usług pomocniczych, z którymi pośredniczymi w zawieraniu Twoich umów Jesteśmy pośrednikiem. Przedmiotem umowy między nami a Tobą jest więc pośrednictwo określonych usług (np. wynajem pojazdu). W ramach stosunków umownych potrzebujemy więc przekazać niektóre z Twoich danych osobowych potrzebnych do zawarcia wskazanej umowy również innym osobom.
  Osoby zapewniające pracę strony internetowej oraz oprogramowania (systemów komputerowych) Potrzebujemy, aby dostawca oprogramowania, który znajduje się w pozycji podmiotu przetwarzającego dane osobowe, serwisował nasze strony internetowe oraz pracę systemów informatycznych niezbędnych do świadczenia usług.
  Osoby świadczące usługi marketingowe i graficzne Z przygotowaniem i realizacją kampanii marketingowych mogą pomagać nam agencje marketingowe, specjaliści ds. marketingu lub graficy. Dane adresowe Dane kontaktowe Informacja o umowie i jej wykonaniu Dane niezbędne do realizacji transakcji płatniczych i księgowania płatności.
  Osoby świadczące usługi mailingowe Do wysyłki komunikatów handlowych i newsletterów możemy korzystać z usług specjalistów. W takim przypadku również oni mogą mieć dostęp do Twoich danych potrzebnych do wysłania wiadomości mailowej.
  Osoba zapewniająca usługi transakcji płatniczych (operatorzy bramek płatniczych, banki itp.) Aby zapewnić prawidłowy obrót płatniczy (funkcja bramki płatniczej, pobieranie płatności, blokowanie płatności, polecenie zapłaty itp.), potrzebujemy przekazać Twoje dane osobowe osobie, która zapewnia transakcje płatnicze.
  Doradcy prawni i podatkowi Czasami może zaistnieć potrzeba, aby z informacjami dotyczącymi stosunków prawnych z Tobą zapoznali się doradcy prawni lub podatkowi. Są to osoby związane prawnym obowiązkiem zachowania tajemnicy.
  Zewnętrzny księgowy Zarządzanie księgowością i podatkami możemy powierzyć specjalistom. W takim przypadku musimy udostępnić im Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wykonania umowy z Tobą i wypełnienia obowiązków prawnych.
  Organy państwowe (zwł. urzędy i sądy) W obronie naszych interesów prawnych może się zdarzyć, że będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe dotyczące stosunków umownych z nami również do władz państwowych.
  PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, możesz ją wycofać w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość mailową na adres: : kasia@campiri.com.

  Brak dalszej zgody na przesyłanie komunikatów handlowych możesz wyrazić w prosty sposób, rezygnując z subskrypcji komunikatów handlowych za pomocą linku w treści maila.

  PRAWO DOSTĘPU

  Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, które są przetwarzane. Jednocześnie masz prawo do informacji o tym, jakie Twoje dane osobowe są przetwarzane, jak długo, jakie są cele ich przetwarzania, komu są udostępniane i czy są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (ewentualnie jak takie zautomatyzowane podejmowanie decyzji funkcjonuje).

  Kopia Twoich danych osobowych zostanie Ci przekazana bezpłatnie. Tylko w przypadku, gdy wymagane będzie więcej egzemplarzy, możemy sobie pozwolić na żądanie od Ciebie niezbędnej zapłaty za ich dostarczenie.

  PRAWO DO POPRAWY

  Jeśli stwierdzisz, że dane osobowe przetwarzane na Twój temat są niekompletne lub nieprawidłowe, masz prawo do tego, aby doszło do ich poprawienia lub, jeśli wymaga tego cel przetwarzania takich danych osobowych, do ich uzupełnienia.

  PRAWO DO USUNIĘCIA

  Masz również prawo do usunięcia Twoich danych osobowych, które są przetwarzane. Aby złożyć wniosek o usunięcie, należy podać jeden z poniższych powodów:

  1. o Twoje dane osobowe nie są już potrzebne do celu, dla którego zostały zbierane lub przetwarzane;
  2. o Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  3. o wycofałeś zgodę, na podstawie której odbywało się przetwarzanie Twoich danych osobowych i nie ma innego upoważnienia (tytułu prawnego) do dalszego przetwarzania takich danych osobowych;
  4. o wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie uzasadnionej chęci Campiri, a Campiri nie będzie w stanie wykazać, że jego uzasadniona chęć przeważa nad Twoim prawem do usunięcia;
  5. o istnieje jakaś podstawa prawna wymagająca usunięcia takich danych osobowych;
  6. o przetwarzane są dane osobowe dziecka bez zgody rodziców na takie przetwarzanie.

  Może również dojść do sytuacji, w której Twoje dane osobowe nie mogą zostać usunięte na podstawie wycofania Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych lub na podstawie Twojego wniosku o usunięcie danych osobowych. Dzieje się tak w szczególności w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych jest wymagane przez prawo. Gdy taka sytuacja wystąpi, zostaniesz poinformowany o przyczynie, na podstawie której Twoje dane osobowe nie mogą zostać usunięte.

  PRAWO DO PRZENOSZENIA

  Masz również prawo do przenoszenia. Jeżeli przekazałeś Campiri Twoje dane osobowe na podstawie zgody lub konieczności do zawarcia i wykonania umowy, a są one przetwarzane automatycznie, możesz wystąpić o podanie danych osobowych spełniających te warunki. Zostaną Ci one przekazane w powszechnie używanym, ustrukturyzowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Jeśli będzie to technicznie wykonalne, dane zostaną na podstawie Twojego wniosku przekazane innemu administratorowi według Twojego wskazania.

  PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA

  Jeśli będziesz odnosił wrażenie, że Twoje dane osobowe są nieprawidłowe, masz prawo wnioskować o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych tak długo, jak to konieczne, aby zweryfikować ich dokładność i ewentualnie je poprawić.

  Takie prawo przysługuje Ci w poniżej wymienionych przypadkach:

  1. o przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, natomiast nie chcesz, żeby Twoje dane osobowe zostały usunięte;
  2. o Twoje dane osobowe nie są już potrzebne do celu, dla którego były przetwarzane, natomiast nalegasz na ich przetwarzanie (w szczególności przechowywanie) w celu ustalenia, wykonania lub obrony Twoich roszczeń prawnych;
  3. o wniosłeś/łaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie uzasadnionej chęci, przy czym ograniczone przetwarzanie w tym przypadku będzie obowiązywać przez okres niezbędny do ustalenia tego, czy uprawniona chęć Campiri przeważa nad Twoim prawem do tego, aby Twoje dane osobowe nie były dalej przetwarzane.
  PRAWO DO SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE UPRAWNIONEJ CHĘCI

  Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W przypadku wniesienia przez Ciebie takiego sprzeciwu Administratorowi nie będzie wolno już przetwarzać Twoich danych osobowych na tej podstawie, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności.

  PRAWO DO SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO

  Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego (np. w celu wysyłania komunikatów handlowych). W takim przypadku bez dalszej zwłoki zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu.

  Z subskrypcji komunikatów handlowych możesz również łatwo zrezygnować klikając bezpośrednio na link w komunikacie handlowym.

  Z subskrypcji komunikatów handlowych możesz również łatwo zrezygnować klikając bezpośrednio na link w komunikacie handlowym.

  PRAWO DO SKARGI

  Jeśli wszystkie wyżej wymienione prawa są z Twojego punktu widzenia niewystarczające lub jeśli uważasz, że Twoje prawa są w jakikolwiek sposób naruszane, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego. W Republice Czeskiej jest to Urząd Ochrony Danych Osobowych, a w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

POLITYKA COOKIES

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. na komputerze, smarthonie, tablecie itd.), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. zaraz po jej zamknięciu (tzw. Cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają na rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Strona internetowa umożliwia gromadzenie informacji o Tobie za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na Twoim urządzeniu (np. komputer, smartphone, itd.). Wykorzystuje się te informacje do utrzymania sesji użytkownika (np. po zalogowaniu), zapamiętania hasła (za zgodą), gromadzeniu informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, a także analizy wizyt i dostosowania treści.

Masz możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te cookies, które są niezbędne do poprawnego wyświetlania strony. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak jako użytkownik masz możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działania poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji.

Poniżej znajdują się linki z informacjami na temat konfiguracji najpopularniejszych przeglądarek:

 1. Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/jak-usun%C4%85%C4%87-pliki-cookie-w-programie-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc
 2. Safari ™: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
 3. Chrome ™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DDesktop
 4. Firefox ™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox

Masz również możliwość korzystać ze strony uruchomionej w przeglądarce w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.

Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies, oznacza zgodę na ich wykorzystywanie do określonych powyżej celów.

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie.

Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym, czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym Administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Korzystając z naszej strony z włączoną w przeglądarce obsługą plików cookies, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

Cookies własne. Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony.

Cookies podmiotów trzecich. Nasza strona, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Google Analytics. Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Dane o użytkownikach i zdarzeniach nie wygasają automatycznie.

W ramach Google Analytics nie gromadzimy jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na Twoją identyfikację. W związku z tym, dane gromadzone w ramach Google Analytics nie mają charakteru danych osobowych. Informacje, do jakich mamy dostęp w ramach Google Analytics to, w szczególności:

 1. informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
 2. podstrony, jakie przeglądasz w ramach naszego serwisu,
 3. czas spędzony w naszym serwisie oraz na jego podstronach,
 4. przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach naszego serwisu,
 5. źródło, z którego przechodzisz do naszego serwisu.

Ponadto, korzystamy w ramach Google Analytics z następujących funkcji reklamowych:

 1. raporty demograficzne i zainteresowań,
 2. remarketing,

W ramach funkcji reklamowych również nie gromadzimy danych osobowych. Informacje, do jakich mamy dostęp, to, w szczególności:

 1. przedział wieku, w którym się znajdujesz,
 2. Twoja płeć,
 3. Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
 4. Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W każdej chwili możesz również zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google

Jeżeli interesują Cię szczegóły związane z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy Cię do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google.

Facebook Ads i Insights. Korzystamy z narzędzi marketingowych i analitycznych dostępnych w ramach serwisu Facebook. Dostawcą tych narzędzi jest Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług oraz analizie i statystyce.

W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w naszym serwisie, zaimplementowaliśmy w ramach naszej strony Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Wiemy jedynie, jakie działania podjąłeś w ramach naszej strony. Możemy również sprawdzić, w jakim przedziale wieku się znajdujesz, jakiej jesteś płci, skąd łączysz się z Internetem. Facebook Insights może dostarczać nam również więcej informacji na Twój temat, ale nigdy nie są to informacje, które pozwalałaby nam na Twoją identyfikację.

Informujemy Cię jednak, że Facebook może łączyć zbierane informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności. Tutaj znajdziesz przydatne informacje w tym zakresie: https://www.facebook.com/help/568137493302217.

Treści z serwisów zewnętrznych. Osadzamy na stronach treści z serwisów zewnętrznych, w szczególności mogą być to filmy z serwisu YouTube. W związku z tym, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC związane z usługą YouTube, w tym pliki cookies DoubleClick.

Odtwarzając wideo lub zapoznając się z innym umieszczonym przez nas materiałem, Google otrzymuje o tym informacje, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowałeś się do serwisu danego usługodawcy, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Pliki cookies związane z YouTube ładowane są dopiero w chwili odtworzenia filmu, więc jeżeli nie chcesz, by do tego doszło, powstrzymaj się od oglądania filmu.

NARZĘDZIA SPOŁECZNOŚCIOWE. Na naszej stronie internetowej używane są wtyczki do narzędzi społecznościowych, udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook czy Instagram.

Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na mojej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

 1. Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy
 2. Instagram – https://help.instagram.com/155833707900388

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

LOGI SERWERA

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI ORAZ W POLITYCE COOKIES

W celu zapewnienia, by Polityka prywatności oraz polityka cookies spełniały przez cały czas aktualne wymogi nałożone w przepisach prawa, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do nich zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka prywatności oraz polityka cookies wymagają zmian w celu objęcia nimi nowych, zmienionych produktów lub usług Strony.